What is Sivananda Yoga-5

Aug 25, 2022

Teachertr

Sivananda Hatha Yogan samspelar med Auyrvedan på ett bra sätt då ´klassupplägget innefattar moment för alla så kallade Doshas. Vanligt för de flesta yogaformer är att de påverkar en av dessa doshas mer primärt vilket leder till att en klass faktiskt kan öka den obalans man redan upplever (alla yogaformer passar inte för alla individer då vi inte har samma kropps-konstitution).

En klassisk Sivananda klass är 90minuter med olika moment och där 12 grundpositioner utövas i kombination med medveten vila i bl.a. Savasana Dessa kontraster med aktivitet & vila tränar oss och vårt nervsystem att gå ur stress både fysiskt och mentalt. Positionerna hålls längre än tex flowklasser men man fokuserar inte på maxpush och prestation utan mer på att hitta andningen, närvaron, ödmjukheten samt upplevelsen i positionerna. Traditionellt sätt är Sivananda HathaYogans sekvens uppbyggd efter chakra-systemet.

Yogaklassernas olika moment påverkar oss inte bara fysiskt utan även mentalt. Djup andning, inre närvaro samt avslappning är viktiga delar som har en effekt på sinnet och supportar förändrandet av din livsstil.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Yoga Ayurveda Retreat to Kerala, India

Yoga Ayurveda Retreat to Kerala, India

About the Retreat This 14 day Yoga and Ayurveda retreat in Kerala from Saturday 29th October to 11th Friday January 2024 (check in will be on 29th October and check out will be on 12th November). We will be staying at beach resorts and Yoga Ashram and practice Yoga...

Blog-6

Blog-6

Tankar från mig – ”läraren”. Sivananda Hatha Yoga är en holistisk practice, en del av en yogisk livstil. Fysiskt, sinnet, tankesätt m.m. Jag tror att om vi kan avdramatisera yogautövandet lite skulle det bli enklare för många. Man gör sin practice seriöst, men man tar...